Szyfrowanie: co warto wiedzieć na jego temat?

szyfrowanie kodRSA oraz AES, klucze publiczne oraz klucze prywatne, szyfrowanie symetryczne oraz asymetryczne, podpis cyfrowy, certyfikaty – poniżej wyjaśniamy, co oznaczają wymienione pojęcia. Prezentujemy także listę odpowiedzi na pytania dotyczące kryptografii, które zadawane są najczęściej.

Za sprawą Edwarda Snowdena świat obiegły informacje dotyczące inwigilowania obywateli. Przełożyło się to na wielki wzrost popularności szyfrowania. Okazuje się jednak, że sposoby tajnego przekazywania informacji poufnych są z nami już od naprawdę bardzo dawna. Poniżej garść najważniejszych informacji dotyczących kryptografii oraz odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące szyfrów.

Czym jest szyfrowanie oraz do czego służy?

deszyfrowanieTerminem szyfrowanie określa się proces polegający na przekształcaniu teksty czytelnego dla człowieka czy też informacji na przykład dźwiękowej bądź filmowej na ciąg znaków, który ma charakter niezrozumiały. Wszystko po to, aby przekazywane informacje utajnić. Tekst, który jest zrozumiały określa się mianem tekstu jawnego. Ten przekształcony to tekst tajny, szyfrogram bądź kryptogram. Nazwy te stosowane są wymiennie.Proces szyfrowania przeprowadzany jest z użyciem specjalnych funkcjo matematycznych, które określa się mianem kryptograficznych algorytmów szyfrujących.

Deszyfrowanie oraz dekryptaż to czynność odwrotna do szyfrowania. Polega ona na przekształcaniu tekstu tajnego w tekst jawny. Za pomocą szyfrowania ukrywa się informacje przed osobami nieupoważnionymi do ich poznania. Szyfrowanie przedstawiane w sposób obrazowy W celu przedstawienia szyfrowania w sposób obrazowy, sięga się bardzo często po tak zwany kod Cezara.

Przekazy historyczne mówią, że Juliusz Cezar używał tego szyfru w celu utajnienia korespondencji, która miała znaczenie militarne. Kod Cezara jest bardzo prostym szyfrem, który polega na podmienianiu liter. Określa się go mianem szyfru podstawieniowego. Każda litera tekstu jawnego jest zastępowania inną literą pochodzącą z tego samego alfabetu. Chodzi o literę oddaloną o ściśle określoną liczbę miejsc.

Story Page